İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIMIZ
Arfen Alüminyum çalışanlarını şirketin en önemli değeri olarak görür. İnsan kaynakları politikamız çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefler, rekabetçi maliyetlerde üretim yapmak insan kaynağının kalitesi ile mümkündür. 

İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve  düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelen geri bildirimler  ve en son gelişmeler doğrultusunda süreçler yenilenmektedir.

İşe alma sürecinde ve devamında, etik ilkeler doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim düzeylerinin arttırlması nitelikli iş gücü politikamızın temel taşıdır

İnsan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık  ve güvenilirlik temel alınmaktadır. ücret, performans  ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri çalışanlara  belirli bir takvim çerçevesinde duyurulmakta ve tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilerek minimize edilmekte, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.

Arfen Alüminyum çalışanları maddi haklarını zamanında alırlar, şirketin performansındaki gelişimden faydalandırılırlar. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte  dinamik ve başarılı bir takım olmayı hedefliyoruz. En büyük sermayemiz insandır.

Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIMIZ
Arfen Alüminyum çalışanlarını şirketin en önemli değeri olarak görür. İnsan kaynakları politikamız çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefler, rekabetçi maliyetlerde üretim yapmak insan kaynağının kalitesi ile mümkündür. 

İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve  düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelen geri bildirimler  ve en son gelişmeler doğrultusunda süreçler yenilenmektedir.

İşe alma sürecinde ve devamında, etik ilkeler doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim düzeylerinin arttırlması nitelikli iş gücü politikamızın temel taşıdır

İnsan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık  ve güvenilirlik temel alınmaktadır. ücret, performans  ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri çalışanlara  belirli bir takvim çerçevesinde duyurulmakta ve tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilerek minimize edilmekte, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.

Arfen Alüminyum çalışanları maddi haklarını zamanında alırlar, şirketin performansındaki gelişimden faydalandırılırlar. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte  dinamik ve başarılı bir takım olmayı hedefliyoruz. En büyük sermayemiz insandır.

Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIMIZ
Arfen Alüminyum çalışanlarını şirketin en önemli değeri olarak görür. İnsan kaynakları politikamız çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefler, rekabetçi maliyetlerde üretim yapmak insan kaynağının kalitesi ile mümkündür. 

İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve  düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelen geri bildirimler  ve en son gelişmeler doğrultusunda süreçler yenilenmektedir.

İşe alma sürecinde ve devamında, etik ilkeler doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim düzeylerinin arttırlması nitelikli iş gücü politikamızın temel taşıdır

İnsan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık  ve güvenilirlik temel alınmaktadır. ücret, performans  ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri çalışanlara  belirli bir takvim çerçevesinde duyurulmakta ve tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilerek minimize edilmekte, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.

Arfen Alüminyum çalışanları maddi haklarını zamanında alırlar, şirketin performansındaki gelişimden faydalandırılırlar. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte  dinamik ve başarılı bir takım olmayı hedefliyoruz. En büyük sermayemiz insandır.

Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
İnovasyon    Sertifikalar    Sektörler  |  Türkçe - English - Deutsch

İnsan Kaynakları

ÇALIŞANLARIMIZ
Arfen Alüminyum çalışanlarını şirketin en önemli değeri olarak görür. İnsan kaynakları politikamız çalışanlarımızın sürekli gelişimini hedefler, rekabetçi maliyetlerde üretim yapmak insan kaynağının kalitesi ile mümkündür. 

İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve  düzenli olarak gözden geçirilmekte, gelen geri bildirimler  ve en son gelişmeler doğrultusunda süreçler yenilenmektedir.

İşe alma sürecinde ve devamında, etik ilkeler doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim düzeylerinin arttırlması nitelikli iş gücü politikamızın temel taşıdır

İnsan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık  ve güvenilirlik temel alınmaktadır. ücret, performans  ve ödüllendirme sistemlerinin kriterleri çalışanlara  belirli bir takvim çerçevesinde duyurulmakta ve tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik riskleri analiz edilerek minimize edilmekte, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir.

Arfen Alüminyum çalışanları maddi haklarını zamanında alırlar, şirketin performansındaki gelişimden faydalandırılırlar. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte  dinamik ve başarılı bir takım olmayı hedefliyoruz. En büyük sermayemiz insandır.

Arfen Alüminyum 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.